Насловна
Сметковотствен и даночен консалтинг
Во секој момент точно и навремено Ве советува за законските прописи од областа на даноците и сметковотството, како и нивна секојдневна практична примена, данок на додадена вредност, данок на добивка, персоналниот данок на доход или накратко сметковотственото работење во целост, вклучувајќи ја можноста за мобилна комуникација.
 

Анкета

Од каде дознавте за Консалтинг БИМ
 

E-mail проверка

Корисничко име
Лозинка

За клиенти


Си ја заборавивте лозинката?